Therapeutische groepswandeling

Ook voor honden met uiteenlopende gedragsproblemen zijn er mogelijkheden. Als uw hond bijvoorbeeld onzeker of zelfs angstig is naar andere honden kunnen wij hem stap voor stap begeleiden en hem leren dat lopen, rennen en/of spelen met andere honden ook leuk kan zijn. Wij hebben al meerdere goede resultaten geboekt bij diverse angstige/onzekere honden. Voordat uw hond met een van onze groepen mee kan komen spelen, houden wij een intakegesprek en afhankelijk van het type hond en leeftijd wordt bekeken in welke groep uw hond het beste past.